Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W W MIEJSCOWOŚCIACH GDZIE PLANOWANA JEST PRZEBUDOWA/BUDOWA AUTOSTRADY A4

Otrzymaliśmy informację od sołtysów z miejscowości, gdzie planowana jest przebudowa/budowa autostrady A4, iż firma HPC Polgeol S.A. na zlecenie GDDKiA przystępuje do wykonywania badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowych ww. inwestycji w formie odwiertów w gruncie. (Wykonawca doręczył pismo bezpośrednio do sołtysów z pominięciem Urzędu Gminy Mietków).
✅W związku z powyższym informujemy właścicieli nieruchomości w miejscowościach, gdzie planowana jest budowa/przebudowa autostrady A4, że mają prawo do wniesienia sprzeciwu do wykonawcy prac.
✅W przypadku gdy teren nieruchomości jest ogrodzony i właściciel nie wyraża zgody na jego wejście, wejście bez zgody właściciela nieruchomości jest przestępstwem na mocy art. 193 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.)
✅Z kolei gdy teren nie jest ogrodzony, samo wejście nie jest złamaniem prawa, jednakże właściciel lub osoba upoważniona może zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu – odmowa jest wykroczeniem na mocy art. 157 Kodeksu Wykroczeń Dz. U. z 2021 poz. 2008 ze zm.)
✅ W przypadku gruntów rolnych przytoczyć można jeszcze art. 156 kodeksu wykroczeń: „ Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.
✅W przypadku gdy nie życzą sobie Państwo, aby na Państwa nieruchomościach były wykonywane odwierty mogą Państwo wnieść pisemny sprzeciw do wykonawcy badań:
HPC Polgeol S.A. ul. Berezyńska 39 39-908 Warszawa e-mail: polgeol@polgeol.pl lub gop@polgeol.pl
Informujemy również, że Stowarzyszenie A4 w Starym Śladzie na swoim profilu FB udostępni formularz pisemnego sprzeciwu.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content