Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327) ogłasza

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r. do projektów związanych z realizacją zadań publicznych Gminy Mietków współfinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz wprowadzenie Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej i zaprasza do składania ofert do dnia 24 kwietnia 2023 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie Nr 362/2023

2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie

3. Załącznik Nr 2 Regulamin

4. wzór oferty – do pobrania

5. klauzula zgody – po pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content