Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2021 roku i zaprasza do składania ofert do dnia 17 grudnia 2020 r.

Treść zarządzenia oraz zarządzenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie Nr 151/2020

2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie

3. Załącznik Nr 2 Regulamin

4. wzór oferty – do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content