Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2020 roku.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2020 roku i zaprasza do składania ofert do dnia 18 GRUDNIA 2019 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie Nr 70/2019

2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie

3. Załącznik Nr 3 Regulamin

4. wzór oferty – do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content