Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2024 roku i zaprasza do składania ofert

do dnia 21 grudnia 2023 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

  1. Zarządzenie Nr 418/2023
  2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik Nr 2 Regulamin
  4. Klauzula informacyjna RODO
  5. Wzór oferty – do pobrania
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content