Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Mietków w 2023 r

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Mietków w 2023 roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego i zaprasza do składania ofert do dnia 12 maja 2023 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

  1. Zarządzenie Nr 363/2023
  2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik Nr 2 Regulamin
  4. wzór oferty – do pobrania
  5. klauzula zgody – do pobrania
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content