Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków ogłasza  otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) zwaną dalej Ustawą, ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2019 r.

(z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego)  i zaprasza do składania ofert do dnia 15 maja 2019 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie nr 29/2019

2. Załącznik nr 1 Ogłoszenie

3. Załącznik nr 2 Regulamin

4. wzór oferty  – do pobrania

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content