Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wsparcie na nowe inwestycje w formie zwolnienia z podatku dochodowego na korzystniejszych warunkach

Informacja przekazana przez Departament Obsługi Inwestora / Investor Service Department

Baner uzyskania wsparcia na nowe inwestycje w formie zwolnienia z podatku dochodowego na korzystniejszych warunkach

   Przed nami ostatnie miesiące możliwości uzyskania wsparcia na nowe inwestycje w formie zwolnienia z podatku dochodowego na korzystniejszych warunkach.  Od 1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany w mapie pomocy regionalnej oraz w zasadach udzielania wsparcia w szczególności na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce.

   19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała nowe Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027, określające warunki przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnej z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Wytyczne te w dużej mierze wpłyną na dostępność i poziom pomocy w obszarach zarządzanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

   Zarówno Dolny Śląsk, jak i Wielkopolska jako regiony przekroczyły określone w przepisach unijnych wskaźniki rozwoju, co przełoży się na zmiany związane z obniżeniem intensywności pomocy lub nawet wykluczeniem z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jeżeli przyjęte zostaną obecnie procedowane przepisy, intensywność pomocy publicznej w tych regionach pozostanie na dotychczasowym poziomie 25% dla firm dużych, z zastrzeżeniem  Wrocławia, dla którego intensywność w latach 2022-2024 wyniesie 20%, a w latach 2025-2027 spadnie do 15%. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP intensywność w obu regionach nie zmieni się i wyniesie odpowiednio 35% dla średnich firm i 45% dla małych podmiotów.

   Zmiany mają prowadzić również do ograniczenia możliwości uzyskania wsparcia dla dużych przedsiębiorców w przypadku realizacji inwestycji związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu (rozbudowa zakładu), oraz z zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji. Pomoc przyznawana będzie tylko na inwestycje początkowe, czyli związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją istniejącego zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność będzie różniła się od aktualnie prowadzonej działalności w zakładzie (na poziomie 4 cyfrowego kodu NACE rev.2).

   W wytycznych pojawia się także nowa definicja terminu „zakończenie inwestycji”, który zgodnie z zapisami oznacza moment, kiedy organy krajowe uznają inwestycję za zakończoną lub w którym upływają 3 lata od rozpoczęcia prac, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zapis ten sugeruje, że termin na realizację nowych inwestycji od 1 stycznia 2022 r. będzie wynosił maksymalnie 3 lata, co będzie musiało być uwzględnione przez przedsiębiorcę w trakcie przygotowywania harmonogramu nowego projektu inwestycyjnego.

   Nowe przepisy zakładają zrównanie maksymalnej wysokości kwalifikowanych kosztów inwestycji z deklarowaną wartością inwestycji. Obecnie przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc w wysokości obliczanej od maksymalnie 130% wartości inwestycji zadeklarowanej, stanowiącej warunek decyzji o wsparciu. Po zmianie nie będzie możliwości skorzystania z 30% bonusu a podstawa obliczenia pomocy będzie z góry określona.

   Poniżej linki do projektów rozporządzeń, które zmienią zasady i warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej:

– projekt mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12347600/12792574/12792575/dokument513205.pdf

Rządowy proces legislacyjny:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347600/katalog/12792574#12792574

– projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12347751/12793257/12793258/dokument506504.pdf

Rządowy proces legislacyjny:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347751

   Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy planują realizację nowej inwestycji, w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, do zawnioskowania o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej przed wejściem w życie zmian, tak aby uzyskać pomoc w oparciu o dotychczasowe przepisy do 31 grudnia 2021 r.

   Szczegóły i zasady przyznawania pomocy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów pod linkiem: https://invest-park.com.pl/warunki-uzyskania-zwolnienia-z-podatku-dochodowego/

   Wzory dokumentów i innych dokumentów do pobrania: https://invest-park.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

   Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Obsługi Inwestora poprzez e-mail:
doi@invest-park.com.pl oraz do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących zmian przepisów na stronie naszej stronie. Eksperci są również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów +48 74 664 91 52,  +48 74 664 91 54 oraz +48 74 664 91 79.

Logo Wałbrzyska Strefa EkonomicznaLogo Polska Strefa Inwestcji

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content