Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wspólna debata o inwestycjach w zamku Topacz

W najbliższy poniedziałek 14 września 2015 r. na Zamku Topacz w Ślęzie na wspólnej debacie o inwestycjach w naszym regionie spotkają się przedstawiciele samorządów, instytucji, inwestorów i innych podmiotów uczestniczących w rynku sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą. Okazją do spotkania jest II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego, którego organizatorem jest Powiat Wrocławski, a partnerami wrocławskie oddziały Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
W ramach Forum zostanie zorganizowana konferencja z udziałem wielu ekspertów, samorządowców i firm zaangażowanych w proces inwestycyjny na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także na rynku niemieckim (Powiat Borken). Podczas kilku godzin konferencji jej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z potencjałem inwestycyjnym sektora publicznego i prywatnego naszego regionu, a także wziąć udział w dyskusji nt. współpracy przy kreowaniu optymalnych warunków do rozwoju gospodarczego w naszym kraju.
Konferencji towarzyszyć będzie część wystawiennicza w postaci stoisk samorządów, w tym także Gminy Mietków prezentującej swoje oferty inwestycyjne. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Pierwsza edycja Forum odbyła się 6 czerwca 2014 r. w Zamku Topacz w Ślęzie.

Topacz - 13

/fot. A.Wesołowska 2014/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content