Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – ważne informacje

W dniu 29 stycznia 2024 r. ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie w zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. ( w przypadku konieczności przeprowadzenia II tury będzie to 21 kwietnia 2024 r.)
Wszystkie informacje dotyczące wyborów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mietków – zakładka Wybory Samorządowe 2024, bezpośredni link: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=199
Poniżej prezentujemy Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych, ich granicach,liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. Prosimy zwłaszcza o uwagę mieszkańców Mietkowa, Borzygniewu i Dzikowej gdyż zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I, zaszły zmiany w stosunku do ostatniego podziału z 2018 roku.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content