Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wybory samorządowe 2018 r.

UWAGA !

   Uprzejmie informuję, że  w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. mieszkańcy miejscowości Stróża, Wawrzeńczyce, Ujów, Mietków, Borzygniew, Milin i Piława    (Obwód Nr 1)

będą  głosować  w lokalu wyborczym

w Urzędzie Gminy Mietków ul. Kolejowa 35 (sala nr 15).

                                                                                                                                                        Wójt Gminy

/-/  Adam Kozarowicz

 

INFORMACJA

     Informuje się wszystkich wyborców, iż zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754 ze zmianami) „Przed przystąpieniem do  głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości”

       W związku z powyższym, idąc na głosowanie proszę obowiązkowo zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

     Osoby  nie posiadające takiego dokumentu nie otrzymają karty do głosowania.

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content