Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024 – 2029

Od 11 czerwca 2024 r. rusza cykl zebrań wiejskich, podczas których będą wybierani sołtysi i rady sołeckie. Zgodnie z zapisami w statutach sołectw: „Zebranie wiejskie wyborcze zwoływane jest przez Wójta, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala termin i miejsce zebrania. Termin zebrania nie może wypadać później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy.”
Poniżej prezentujemy harmonogram zebrań w poszczególnych miejscowościach:
11 czerwca godz. 18.00 – Maniów Mały
13 czerwca godz. 18.00 – Milin
14 czerwca godz. 17.00 – Maniów Wielki
17 czerwca godz. 18.00 – Stróża
18 czerwca godz. 18.30 – Piława
19 czerwca godz. 18.30 – Proszkowice
20 czerwca godz. 17.00 – Chwałów
26 czerwca godz. 17.00 – Dzikowa
26 czerwca godz. 18.30 – Domanice
27 czerwca godz. 18.00 – Ujów
28 czerwca godz. 17.00 – Maniów
28 czerwca godz. 18.30 – Borzygniew
29 czerwca godz. 18.30 – Mietków
3 lipca godz. 18.00 – Wawrzeńczyce
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content