Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wyjazd studyjny „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie”

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza w dniach 30.08.2017 r. – 01.09.2017 r. do udziału w wyjeździe studyjnym do Małopolski „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie”. Wyjazd połączony ze szkoleniem skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli lokalnych władz, bezpośrednio zainteresowanych podejmowaniem i rozwojem usług społecznych na obszarach wiejskich, współpracą w tym zakresie oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich. Zapraszamy partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR oraz podmioty zainteresowane przystąpieniem i współpracą w ramach Sieci.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ideą rozwoju rolnictwa społecznego, zasadami zakładania i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego, zagrody edukacyjnej czy spółdzielni socjalnej, możliwościami finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych.

W ramach dobrych praktyk w zakresie rolnictwa zaangażowanego społecznie, omówione zostaną gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne, spółdzielnie socjalne. W części wyjazdowej uczestnicy odwiedzą spółdzielnię socjalną i LGD, Dzienny Dom Seniora oraz zagrodę edukacyjną.

Szkolenie organizowane jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. 

Osoba do kontaktu: Izabela Michniewicz, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. E-mail:  izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/ 339 80 21 wew. 152.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Do pobrania:

Karta_zgłoszenia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content