Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wyniki interwenci w KOW (niesłusznie pobrana opłata za korzystanie z działki po wygranym przetargu)

Informacja przekazana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu

Do wiadomości i stosownego wykorzystania publikujemy  wyniki interwencji, jaka została podjęta przez samorząd rolniczy w Centrali KOWR w Warszawie, w sprawie niesłusznie naliczonej rolnikom opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu po wygranym przetargu. Wszystkie aktualne informacje na temat działań jakie podejmuje Dolnośląska Izba Rolnicza są publikowane na naszej stronie internetowej www.izbarolnicza.pl oraz na www.facebook.com/DolnoslaskaIzbaRolniczaWeWroclawiuhttps://twitter.com/dir_wroclaw.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content