Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wzmacniacz telefonii komórkowej

Informacja przekazana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

   Zdecydowana większość z nas używa telefonów komórkowych. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą skuteczne korzystanie z telefonii komórkowej jest niewystarczający poziom sygnału sieci komórkowej.

   Zwracamy uwagę, aby nie ulegać sugestiom, że sposobem na podniesienie poziomu sygnału sieci komórkowej jest samodzielny montaż i używanie wzmacniacza sygnału telefonii komórkowej (tzw. repeatera GSM). Używanie takiego urządzenia jest niezgodne z prawem.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej jest urządzeniem radiowym, a jego używanie wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Należy podkreślić, że wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej mogą być stosowane wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości. Urządzenia stosowane przez operatora są urządzeniami profesjonalnymi, odpowiednio skonfigurowanymi do danej lokalizacji, posiadającymi wymagane deklaracje zgodności CE oraz certyfikaty.

    Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie posiadaczy wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej, zwanych również, repeaterami GSM”, że używanie tego typu urządzeń radiowych jest nielegalne.

    Kolejnym celem kampanii jest powstrzymanie użytkowników telefonów komórkowych od zakupu takich wzmacniaczy, instalacji i ich używania. Takie działanie pozwoli na znaczne ograniczenie zakłóceń w licencjonowanych pasmach operatorów telefonii komórkowej mających negatywny wpływ na działanie sieci komórkowych oraz jakość świadczonych usług.

Więcej informacji pod numerem tel.: 22 33040 00 lub na stronie www.uke.gov.pl/szkodliwe_wzmacniacze_GSM

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content