Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

XI ZJAZD GMINNY OSP

Dnia 09.04.2016 r. (sobota) w sali narad Urzędu Gminy Mietków odbył się XI Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mietkowie w zebraniu udział wziął Józef Kmonk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Wrocławiu,  Ryszard Łącz – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Mietków oraz Ireneusz Słoma  – Sekretarz Gminy Mietków.

Zjazd otworzył ustępujący ze stanowiska Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Śmiałowski. Na czas zebrania wybrano Przewodniczącego – Krzysztofa Rokitę oraz Prezydium w składzie: Jarosław Śmiałowski, Łukasz Markiewicz, Jerzy Pękala.

 

 

W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2015, sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

Prezes – Łukasz Markiewicz

Wiceprezes – Ryszard Fafuła

Wiceprezes – Daniel Malinowski

Komendant gminny – Krzysztof Rokita

Sekretarz – Szymon Borecki

Skarbnik – Mariusz Susło

Członek Zarządu – Szymon Górkowy

Członek Zarządu – Jarosław Orynycz

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Krzysztof Rokita

Delegaci na Zjazd Powiatowy – Łukasz Markiewicz, Rafał Jamróz

Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Paweł Borgosz

Wiceprzewodniczący – Adam Siemiochin

Sekretarz – Marek Oleszek

Członek – Marek Błaszczyk

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content