Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Z działalności Rady Gminy Mietków

W dniu 15.12.2020 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Mietków.

Decyzją radnych, do tegorocznego budżetu zostały wprowadzone środki z tytułu rządowego wsparcia dla nauczycieli do zakupu sprzętu w ramach zdalnego nauczania w wysokości 17.000 zł, a także kwota 45.000 zł przyznana w ramach grantu „Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów do zdalnej nauki.

Podobnie jak w roku ubiegłym, radni uchwalili dopłatę do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 4 zł do 1 m3 ścieków, a także dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie w wysokości 6 zł do 1 m3 nieczystości dowożonych i unieszkodliwianych na oczyszczalni.

Podjęta została także uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mietków do stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna.” Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „głównym powodem za przystąpieniem Gminy Mietków do Stowarzyszenia  będzie możliwość aktywnego udziału gminy w realizowanym przez UMWD projekcie – Dolnośląska Polityka Rowerowa, poprzez  dołączenie do innych samorządów realizujących projekt pn. Dolnośląska Autostrada Rowerowa.”

Z kolei w dziedzinie planowania przestrzennego podjęta została uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mietków, w części dotyczącej wsi Piława, która dostosowuje brzmienie studium do aktualnych potrzeb i oczekiwań właścicieli działek.

Kolejna sesja Rady Gminy została zaplanowana na 29 grudnia 2020 r.

G.N. Ż

zdjęcie z sesji Rady Gminy Mietków

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content