Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Z prac Rady Gminy Mietków

Porządek sierpniowej sesji zdominowały uchwały w sprawie wyrażenia zgód na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na umieszczenie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej . Dokonano także zmian w budżecie, zabezpieczając m.in. środki na organizację tegorocznych Dożynek Gminnych, zabezpieczono także środki na dokumentację projektową nowej świetlicy w Proszkowicach.
Po przerwie spowodowanej pandemią radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej dot. szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022 -2024 . Tym razem program szczepień będzie dedykowany zarówno dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 13 zamieszkujących na terenie Gminy Mietków, ma on charakter nieobowiązkowy. Po bloku głosowań radni i sołtysi zgłaszali zapytania m.in. projektu na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jak tłumaczył Wójt projekt jest realizowany, ze względu zaś na procedury zamówień publicznych obecnie trwają prace nad specyfikacją do przetargu na zakup sprzętu.
Kończąc sesję Przewodnicząca Rady Gminy Mietków wraz z Wójtem zaprosili wszystkich mieszkańców do udziału w Gminnym Święcie Plonów.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content