Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Z prac Rady Gminy Mietków

W  dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyła się 41 Sesja Rady Gminy Mietków.  W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w spawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków., a także pakiet uchwał dotyczący gospodarką nieruchomościami.

W przypadku zmian w budżecie konieczne były ze względu wprowadzenie i zagospodarowanie  otrzymanych dotacji:

– dotacja z UMWD w wysokości 69.980 zł została przeznaczona na zadanie pn. „ Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milin(ul. Bystrzycka i ul. Łąkowa) – planowany całkowity koszt przedsięwzięcia to 269 980 zł.

– dotacja uzyskana w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w kwocie 15.000 zł z przeznaczenie na zakup książek oraz doposażenie bibliotek w Przedszkolu Publicznym i Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie.

Jak tłumaczyła Skarbniczka Gminy Mietków – Adriana Kolenda, zmiany w WPF są podyktowane koniecznością dostosowania do zmian w budżecie. Ponadto radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na upoważnienia Wójta Gminy Mietków do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mietków w celu realizacji związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, tak aby nie musieć każdorazowo zwoływać sesji w przypadku gdy np. Wojewoda będzie kierował środki do samorządów z tego tytułu.

Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych – działki  nr 205/2, o pow. 0,2800 ha położonej w obrębie Domanice oraz działki nr 447, o pow. 0,1900 ha, położonej w obrębie Proszkowice.

W miesiącu kwietniu zaplanowane zostało jeszcze posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Społecznej (27.04.2022 r.), zaś kolejna sesja oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędą się w maju.

opr. GNŻ

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content