Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zabytkowe świątynie odzyskują dawny blask

Przy udziale dotacji udzielonej z budżetu gminy Mietków oraz środków rządowych, trwają remonty zabytkowych kościołów w Borzygniewie i Ujowie.
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2022 r. została udzielona dotacja w kwocie 15.000 zł na remont kościoła pw. Św. Barbary w Borzygniewie na zdanie pn. „Remont elewacji południowej z kruchtą (bez 4 sztuk epitafiów).” Udzielona dotacja jest jednocześnie realizacją uchwały zebrania wiejskiego wsi Borzygniew, które postanowiło przeznaczyć kwotę 15.000 zł w ramach funduszu sołeckiego właśnie na ten cel. Ponadto parafia pozyskała na realizację zadania środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz KGHM Lubin.
Z kolei w kościele św. Jakuba w Ujowie od 2021 roku realizowane są dwa zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, są to: prace związane z konserwacją i restauracją ołtarza wraz z jego wystrojem rzeźbiarskim i snycerskim (koszt zadania 207 946,28 zł) oraz prace związane z kompleksowym remontem konstrukcji murów, częściowo więźby (zakrystia) oraz elewacji elementów zabudowy kościoła (koszt zadania 309 965, 06 zł). Prace realizowane są etapowo.
Całkowity koszt inwestycji to 517 911, 34 zł, zaś środki z dofinansowania wynoszą 500.000 zł.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content