Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zatrudni pracownika na stanowisko pomocnicze – kierowca

Informacja przekazana przez ZGK w Mietkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

zatrudni pracownika na stanowisko pomocnicze – kierowca

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa ciągnik rolniczego z beczką asenizacyjną, przyczepą, kosiarką, pługiem
 • wykonywanie prac pomocniczych przy eksploatacji i obsłudze urządzeń wodnokanalizacyjnych, w tym usuwanie awarii
 • prowadzenie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy: pielęgnacja zieleni, pomoc w odśnieżaniu

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B,T, mile widziane C
 • doświadczenie przy obsłudze ciągnika rolniczego z przyczepą

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatki wynikające z zaszeregowania pracownika
 • pakiet socjalny

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV i listu na adres: info@zgk.mietkow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: kierowca w terminie do 31.07.2021

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez ZGK w Mietkowie rekrutacji na stanowisko kierowca. Zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIETKOWIE

 DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, z siedzibą w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iodo@mietkow.pl, lub pisemnie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej                              w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
 2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia ZGK w Mietkowie na terenie obiektów użytkowanych przez ZGK w Mietkowie, w tym poprzez monitoring wizyjny.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 1. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych
 2. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
 3. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
 4. Okres przechowywania danych
 5. Dane kandydatów nieumieszczonych w protokole naboru oraz które wpłynęły po terminie będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
  w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika ZGK w Mietkowie.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content