Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Ogłoszenie przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Reseach Centre) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno – spożywczych. Dzięki temu badaniu będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno – spożywczym, ich ograniczenia oraz sposobu dostosowania się do zaistniałej sytuacji, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno – spożywczych.

Ankietę wypełnia się przez internet. Jest ona dostępna na stronie (także w wersji polskojęzycznej): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operator.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Termin wypełniania kwestionariusza upływa 30 listopada 2020r.

Gmina Mietków nie jest autorem powyższego komunikatu i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content