Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zapytanie ofertowe Gminnego Ludowego Klubu Sportowego: Remont (modernizacja) wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie Gminy Mietków, tj.: remont (modernizacja) wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na działce nr 369 obręb Mietków

Gminny Ludowy Klub Sportowy Mietków
ul. Spółdzielcza 1, 55-081 Mietków
KRS 0000054082
REGON 020032125 NIP  896 138 40 46

Zaprasza do złożenia oferty na wykonie zadania realizowanego z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowa z Województwem Dolnośląskim o przyznaniu pomocy nr  011588-6935-UM0112307/22 z dnia 31.01.2023 r.

Nazwa zadania:

Remont (modernizacja) wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie Gminy Mietków, tj.: remont (modernizacja) wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na działce nr 369 obręb Mietków

Link: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=23&id=2446

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content