Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja przekazana przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze powiatowym (dla mieszkańców minimum dwóch gmin powiatu,  w szczególności dla dzieci i młodzieży) w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną preferowane będą działania na świeżym powietrzu.

  1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.08.2021 r. do dnia 15.11.2021 r.
  2. Miejsce realizacji zadania: teren powiatu wrocławskiego.
  3. Termin i warunki składania ofert:
  4. Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC (https://witkac.pl/Account/Login);
  5. Wygenerowaną w systemie WITKAC ofertę należy złożyć podpisaną w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, osobiście lub przesyłając pocztą w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godziny 15:00.
  6. Przewidywana wysokość środków – do 20 000 zł brutto.
  7. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 02.07.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 71 72 21 855.

Więcej informacji pod linkiem: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1488

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content