Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy Mietków z dnia 29 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2018 r. (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i wychowania) i zaprasza do składania ofert do dnia 21 grudnia 2017 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie nr 200/2017

2. Załącznik Nr 1 ogłoszenie

3. Załącznik Nr 2 regulamin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content