Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie nr 211/2021 Wójta Gminy Mietków z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego Gminy Mietków z zakresu pomocy społecznej, tj. programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 211/2021 Wójta Gminy Mietków z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mietków z zakresu pomocy społecznej, tj. programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content