Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie Nr 220/2018 Wójta Gminy Mietków z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków  w 2018 r. (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa  i porządku publicznego) i zaprasza do składania ofert do dnia 8 maja 2018 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  i regulaminie poniżej:

Zarządzenie Nr 220-2018

Załącznik Nr 1 Treść ogłoszenia

Załącznik Nr 2 Regulamin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content