Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie Nr 264/2022 Wójta Gminy Mietków z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Mietków w 2022 roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego i zaprasza do składania ofert do dnia 17 maja 2022 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie Nr 264/2022

2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie

3.Załącznik Nr 2 Regulamin

4. wzór oferty – do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content