Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie Nr 381/2023 Wójta Gminy Mietków z dnia 14 lipca 2023 r.

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571 tekst jednolity) ogłasza

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r. do projektów związanych z realizacją zadań publicznych Gminy Mietków współfinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz wprowadzenie Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej

i zaprasza do składania ofert do dnia 04 sierpnia  2023 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

  1. Zarządzenie Nr 381/2023
  2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik Nr 2 Regulamin
  4. wzór oferty – do pobrania
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content