Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie Wójta Gminy Mietków w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mietków

Herb Gminy Mietków

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
Wójta Gminy Mietków
z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie : wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mietków.

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1

   W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzekach Strzegomka i Bystrzyca oraz niestabilną sytuacją meteorologiczną ogłaszam od godz. 8:00 dnia 14 października 2020 r. POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE na terenie Gminy Mietków.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Mietków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content