Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 15.07.2021 r.

Herb Gmina Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,  odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 06.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mietków ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliw obowiązujących na terenie Gminy Mietków w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z eksploatacją surowców naturalnych położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały, w miejscowości Maniów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych o numerach 165,168,169, położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały, w miejscowości Maniów przy ul. Proszkowickiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej o numerze 51/1, położonej w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały, w miejscowości Maniów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Maniów – Maniów Mały, w południowej części miejscowości Maniów.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Mietków                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Helena Artymowicz/-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content