Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Informacja przekazana przez GOPS w Mietkowie

!!!!!!UWAGA ZMIANA!!!!!!    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że w związku ze znowelizowaną  ustawą o dodatku węglowym wprowadzoną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U z 2022 r. poz. 2236) o dodatek węglowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i do dnia 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało lub nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB.

Ponadto, dodatek węglowy na jeden adres będzie przyznawać gmina, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania gospodarstw domowych. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione, gmina wyda decyzję o przyznaniu  dodatku do jednego adresu.

W związku z powyższym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że osoby których wniosek został pozostawiony bez rozpoznania mają możliwość złożenia ponownego wniosku o dodatek węglowy w przypadku kiedy pod jednym adresem  prowadzone są odrębne gospodarstwa domowe z uwzględnieniem odrębności lokalowej.

    Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin złożenia wniosków o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku zostawia się bez rozpoznania.

 

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content