Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zmodernizowany Wielofunkcyjny Plac Rekreacyjny w Mietkowie oddany do użytku

W dniu 13.X.2023 r. dokonano odbioru inwestycji zrealizowanej na boisku w Mietkowie – do użytku został oddany zmodernizowany Wielofunkcyjny Plac Rekreacyjny. Zadanie pn. „Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie Gminy Mietków, tj. remont (modernizacja) wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na działce nr 369 obręb Mietków” zostało zrealizowane przez Gminny Ludowy Klub Sportowy Mietków, który pozyskał na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”
Inwestycja objęła wykonanie tzw. bezpiecznej nawierzchni sportowej, montaż piłkochwytów, słupków do siatkówki, kosza do koszykówki i małej architektury. Wykonawcą prac była firma DABRO Gracjan Dąbrowski z Opoczki k. Świdnicy. Wartość inwestycji to ogółem 235.000 zł, z czego dofinansowanie przyznane przez UMWD to 175.000 zł, pozostałą kwotę czyli 60.000 zł stanowi dotacja celowa od Gminy Mietków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content