Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Aktualności

08-05-2015
Informuję, że dnia 12 i 13 maja 2015r. w ramach
ćwiczeń pod kryptonimem RENEGADE/KAPER-15 odbędzie się trening systemu
powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na
przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku
powietrznego, który wykonując lot w polskiej przestrzeni powietrznej, symulować
będzie obiekt powietrzny zakwalifikowany do kategorii „RENEGADE”.

Wójt
Gminy Mietków08-05-2015 29-04-2015

Zakończono montaż latarni
oświetlenia ulicznego hybrydowego w Mietkowie realizowanego w
ramach projektu „Odnowa i rozwój Mietkowa„. Droga
powiatowa 2075 D w ramach zadania została doświetlona 6 latarniami
ulicznymi o zasilaniu wiatrowo- słonecznym. Szlak do/z stacji PKP
to obszar wyjątkowo uczęszczany nie tylko przez mieszkańców
Mietkowa, ale wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji
kolejowej, samochodowej, pieszej i rowerowej w gminie, w tym także
turystów. W pasie drogi istnieje szeroki chodnik oraz wyznaczony
międzynarodowy szlak rowerowy Eurovelo nr 9. Doświetlenie tej ważnej
przestrzeni publicznej w miejscowości poprawiło znacząco jakość
życia, w tym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz promuje
miejscowość jako miejsce nowoczesne, przyjazne, o wysokich
standardach technicznych i efektownym wizerunku przestrzennym.

Koszt realizacji: 110 627,43 zł.

Wykonawca robót: Solar Solution M. Kozak Sp.j. Żagań.

Projekt realizowany ze środków PROW
2007-2013 w ramach Umowy

00540-6930-
UM0130664/14 r.
z dnia 09.12.2014.

Planowana refundacja kosztów w wysokości ok. 56 000 zł.


27-04-2015

OTWARTY
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

„Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art.  13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zmianami) zwanej dalej Ustawą, 
ogłasza
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Mietków w 2015 r.  (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego)  i zaprasza do
składania ofert do dnia 19 maja 2015 r.

Treść
zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i
regulamin  poniżej

1. Zarządzenie nr 16/2015

2. zał. nr 1 Treść ogłoszenia

3. zał. nr 2 Regulamin


21-04-2015

XIV Edycja „Stypendia pomostowe” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2015 r.21-04-2015
Studenci udzielą porad prawnych w starostwie


21-04-2015

Stały punkt NIEODPŁATNYCH KONSULTACJI dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną firmę


15-04-2015

Projekt „Ogniwa fotowoltaiczne w gminie Mietków”

ogłoszenie Wójtadruk zgłoszenia<< archiwum aktualnosci >>

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content