Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Remont generalny zabytkowego kościoła pw. Św. Jakuba w Ujowie wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 21.12.1964 r. nr A/1235/1239
Zakres inwestycji obejmuje:
– Prace związane z konserwacją i restauracją ołtarza wraz z jego wystrojem rzeźbiarskim i snycerskim kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Ujowie
koszt – 207 946,28 zł;
– Prace związane z kompleksowym remontem konstrukcji murów, częściowo więźby (zakrystia) oraz elewacji elementów zabudowy kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Ujowie
ko koszt – 309 965, 06 zł.
Łączny koszt inwestycji: 517 911, 34 zł,
w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 500 000,00 zł.


Wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej na płycie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego Centrum Rekreacji w Mietkowie

Całkowita wartość inwestycji  – 223 647 zł,

w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  – 223 647 zł.

 

 

 


Remont części drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory zbiornika wodnego Mietków

Całkowita wartość inwestycji         – 1 083 612,98 zł,

w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   –    776 353,26 zł.

 

 

 


 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content