Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

INFORMACJE W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SYTUACJI STANU EPIDEMII

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia  2020 r. upływa termin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich ogłoszonych na dzień 10 maja 2020 r.

Jednocześnie ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz ograniczone funkcjonowanie urzędu informujemy, że istnieje możliwość złożenia (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku w godzinach pracy urzędu tj. 7.15. – 15.15), zgłoszenia w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  gabriela.zygadlo@mietkow.pl Nie jest wymagany podpis elektroniczny.  Oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą tradycyjną. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej:  https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=176&id=1656 .

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez komitety wyborcze za pośrednictwem poczty elektroniczne dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego

– potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 360-49-10 lub 71 316-81-13, osoba do kontaktu: Gabriela Nastałek – Żygadło.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content