Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Mietków 

z a p r a s z a

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( tekst jednolity  Dz.U.2018.450)  mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków

do konsultacji

Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 02.10.2018 r. do 16.10.2018 r. w następujący sposób:

–   w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

–   pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

–   osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe zasady konsultacji określa     Zarządzenie Nr 247/2018  Wójta Gminy  Mietków z dnia 02 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Mietków

                                                                                                          /-/ Adam   Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

–  Zarządzenie nr 247-2018 Wójta Gminy  Mietków z dnia 02  października  2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

–  Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

–  Formularz konsultacji

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content