Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

„Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław”

Fundacja EkoRozwoju zaprasza szkoły z terenu Powiatu Wrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie „Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław”, który realizowany jest od września do końca listopada br.

Głównym celem projektu „Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław” jest kształtowanie i wzmacnianie wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego postaw proekologicznych głównie poprzez uwrażliwienie na potrzeby różnych gatunków ptaków mieszkających w najbliższym sąsiedztwie, uświadomienie zagrożeń powodowanych przez niewłaściwe postępowanie człowieka, wskazanie zachowań i prostych sposobów wspomagających utrzymanie miejsc lęgowych oraz możliwości zdobywania pożywienia przez ptaki, a także pobudzenie ciekawości związanej z ornitologia i poznawaniem zwyczajów ptaków oraz bogactwa ornitologicznego Powiatu Wrocławskiego. 

W ramach projektu w wybranych szkołach i przedszkolach z terenu powiatu odbędą się 4 godzinne warsztaty edukacyjne dla szkół oraz 3 godzinne warsztaty dla przedszkoli, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony.

Szkoły i przedszkola biorące udział w projekcie zostaną doposażone w instalacje przyjazne przyrodzie – budki lęgowe dla ptaków. Rekrutacja placówek odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Ważnym elementem branym pod uwagę przy wyborze danej szkoły będą podejmowane działania proekologiczne/ edukacyjne oraz chęć do kontynuacji działań we własnym zakresie po zakończeniu realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy przesyłać do 15 października 2015 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content