Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

informacja o ważnym komunikacie

Link do spotkania w sprawie budowy/przebudowy autostrady A4 (26.01.2022 r. godz. 17.00 )

Zgodnie z obietnicą podajemy bezpośredni link do dzisiejszego spotkania w sprawie przebudowy/budowy autostrady A4: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkyM2QwZDgtZDExNS00MTIyLWJhNjYtNzU3ZmY0YzBhMTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f753539b-8fd9-4149-aa4e-64cbadb39162%22%2c%22Oid%22%3a%2290104548-0487-469d-aa50-10f4ac2cdd35%22%7d? Link do spotkania zostanie również na godzinę przed spotkaniem zamieszczony na stronie internetowej www.A4-S5-stesr.pl<http://www.A4-S5-stesr.pl> w

Czytaj dalej »
Skip to content