Lokalizacja Gminy Mietków

inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Listopad 2017
P W Ś C P S N
« Paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Mietków, dnia 13.11.2017 r.

Bd.6722.01.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Projekt zmiany planu stanowi niewielką modyfikację obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice. Projektowana zmiana dotyczy obszaru działek nr 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 o powierzchni całkowitej 0,39 ha i polega na zmianie dotychczasowego przeznaczenia funkcji usługowej na tereny pod zabudowę letniskową i jednorodzinną. Obszar objęty projektem zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wsi Proszkowice. Obszar opracowania stanowią grunty prywatne, ogrodzone płotami, częściowo zainwestowane, położone pomiędzy drogą Proszkowice-Maniów Mały a sztucznym zbiornikiem wodnym stanowiącym czynne wyrobisko kopalni kruszywa. Przedmiotowe tereny są użytkowane obecnie jako tereny rekreacyjne. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

W związku z powyższym uznano, iż realizacja ustaleń projektu, ze względu na lokalizację w terenie przekształconym antropogenicznie oraz charakter wprowadzanej zmiany, nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Mietków /-/

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny zobowiązany będzie do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestry zakupu i sprzedaży) i jej przesyłania do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w każdy wtorek listopada br. (t.j. 7, 14, 21 oraz 28 listopada) o godz. 12.00, w  sali nr 10 – Pierwszego  Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, przy ul. Klimasa 34 – odbywać się będą nieodpłatne, otwarte szkolenia dotyczące obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zamieścił na stronie internetowej: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl tabelę zawierającą dane o godzinach i miejscach szkoleń w urzędach skarbowych na Dolnym Śląsku.

Mikroprzedsiębiorcy, a także księgowi, mogą korzystać ze szkoleń w dowolnym urzędzie skarbowym, niezależnie od tego, czy są podatnikami wybranego urzędu czy nie.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniach. Nowy obowiązek dotyczy rozliczeń już za styczeń 2018 roku! Pierwszy JPK_VAT należy przesłać do 26 lutego 2018 r.

Wszelkie informacje o nowym obowiązku dostępne są także na stronie:  www.jpk.mf.gov.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane założeniem takiej organizacji na bezpłatne szkolenie w ramach projektu pn. „Mobilne punkty wsparcia NGO”, realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie LGD Lider A4 i Powiat Wrocławski .

Szkolenie odbędzie się w dniu 13.11.2017 r. (poniedziałek), godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Mietków.

Informacja przekazana przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dniu 06.11.2017 (poniedziałek) w godz. od 07:00 do 16:00 wyłączona będzie miejscowość CHWAŁÓW nr 1B i 4.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 991 – pogotowie energetyczne lub na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.