Lokalizacja Gminy Mietków

inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Luty 2018
P W Ś C P S N
« Sty    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Mietków, dnia 05.02.2018 R.

Bd.6722.01.2017
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIETKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych
o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Mietków Nr XXIX/199/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 luty 2018 r. do 9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach urzędowania. Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: https://mietkow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20.02. 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, o godz. 12: 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 26 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że ze względu na nieznaczną modyfikację w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego oddziaływanie na środowisko i krajobraz można ocenić podobnie jak zostało to przedstawione w prognozie oddziaływania na środowisko zmienianego planu. W związku z tym odstąpiono od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017r, znak: WSI.410.470.2017.DK, uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków /-/

                                                 Komunikat przesłany przez:

              Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 

                     Sadom brzoskwiń zagraża kędzierzawość liści brzoskwini.

   Porażeniu ulegają liście już w najwcześniejszych stadiach rozwoju, sporadycznie pędy, kwiaty (porażone kwiaty zamierają i opadają) i owoce (na owocach pojawiają się drobne rany i przebarwienia skórki).

   Liście grubieją, ulegają pofałdowaniu i deformacji, przebarwiają się na kolor żółty potem
na czerwono-karminowy, na ich powierzchni pojawia się delikatny, szaro-biały nalot grzyba. Zniekształcenia mogą objąć cała blaszkę liściową. Pod koniec czerwca większość liści opada.

   Porażone drzewa słabiej owocują i mają słabszą mrozoodporność. Porażone pędy należy wycinać.

   Czynnikami zwiększającymi  porażenie są: częste opady deszczu w okresie wczesnowiosennym i wysoka temperatura.

   Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się :

  • w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji ,
  • gdy temperatura powietrza przekroczy +6°.

    Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie cieczą grzybobójczą całych drzew –  wierzchołków pędów i spękań kory na pniu. Profilaktycznie należy wycinać porażone pędy.

   W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających zabiegu chemicznego  nie stosować:

  • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
  • kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
  • w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

         UWAGA:

            Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Czytaj dalej KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Informacja przekazana przez Ministerstwo Cyfryzacji

   Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

   JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Czytaj dalej Bardzo ważna informacja dla najmniejszych przedsiębiorców

Informacja przekazana przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

                                Informacje o nowych obowiązkach w zakresie

                                       podatku od towarów i usług (VAT)

   Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnika podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2018 r. obowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestry zakupu i sprzedaży) i jej przesyłania do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Pierwszy JPK_VAT należy przesłać do 26 lutego 2018 r. – za styczeń 2018 r., a następne – za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Aktualnie do wysyłania plików JPK_VAT potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo), które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wysyłającego pliki JPK i stanowią zabezpieczenie przed podszywaniem się innych osób. Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny.

   Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Ministerstwo Finansów przygotowuje jednak dalsze ułatwienia dla mikrofirm, zgodnie z którymi będzie możliwość podpisania pliku „innym podpisem elektronicznym” – przedsiębiorca będzie musiał podać swój NIP albo PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wysokość uzyskanego dwa lata wcześniej przychodu dla celów PIT.

Czytaj dalej Informacje o nowych obowiązkach w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

  Informacja przekazana przez TAURON Dystrybucja S.A.

     Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dniu 30.01.2018 (wtorek) w godz. od 07:00 do 16:00 wyłączona będzie miejscowość STRÓŻA – ul. Parkowa, Ogrodowa i wszystkie do nich przyległe oraz w dniu 30.01.2018 (wtorek) w godz. od 08:00 do 16:00 wyłączona będzie miejscowość MIETKÓW ul. Kolejowa nr 27 działka nr 187/8.

     Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 991 – pogotowie energetyczne lub na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.