Lokalizacja Gminy Mietków

inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 r. – do wygrania nagrody pieniężne!

Powiat Wrocławski zaprasza do udziału w Konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 r. Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji związanych z obrzędami Świąt Bożego Narodzenia oraz promocja twórczości artystycznej i aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu wrocławskiego, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, Rad i Zarządów Osiedli, stowarzyszeń i innych grup działających na rzecz obszarów wiejskich, zarejestrowanych lub działających na terenie powiatu wrocławskiego. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie – do 8.12.2017 r.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie dostępnym na  stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl.

Regulamin konkursu na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 roku

Karta zgłoszenia do konkursu-wersja edytowalna

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

Mietków, dnia 13.11.2017 r.

Bd.6722.01.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Projekt zmiany planu stanowi niewielką modyfikację obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice. Projektowana zmiana dotyczy obszaru działek nr 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 o powierzchni całkowitej 0,39 ha i polega na zmianie dotychczasowego przeznaczenia funkcji usługowej na tereny pod zabudowę letniskową i jednorodzinną. Obszar objęty projektem zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wsi Proszkowice. Obszar opracowania stanowią grunty prywatne, ogrodzone płotami, częściowo zainwestowane, położone pomiędzy drogą Proszkowice-Maniów Mały a sztucznym zbiornikiem wodnym stanowiącym czynne wyrobisko kopalni kruszywa. Przedmiotowe tereny są użytkowane obecnie jako tereny rekreacyjne. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

W związku z powyższym uznano, iż realizacja ustaleń projektu, ze względu na lokalizację w terenie przekształconym antropogenicznie oraz charakter wprowadzanej zmiany, nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Mietków /-/